Ouderraad (OR)

De ouderraad is een schakel tussen ouders en school waarbij het kind centraal staat. De ouderraad verleent medewerking bij en organiseert activiteiten zoals; sinterklaas, kerstmis, schoolreis, excursies, sportdag en andere festiviteiten waarbij de medewerking van ouders gevraagd wordt en noodzakelijk is.
De ouderraad wordt gevormd door groepsouders.
Voorzitter                                                               Ilse van Gaal
Secretaris                                                               Anneke Musters
Penningmeester                                        Yvonne Broeren
Jong kind groep                                                  Janneke Dekkers
                                                                                    Maartje Steinfort    
Onderbouw/middenbouw                              Ilse van Gaal
                                                                                     Anneke Musters
Bovenbouw Geel                                                 Debby van der Sloot                                         
Bovenbouw Paars /schoolverlaters            Wendie Koelink  
Schoolverlaters                                                   Resie Bolsius                                                
Namens het team                                               Dorien van Herk                       

Medezeggenschapraad (MR)

Aan onze school is een medezeggenschapraad verbonden waarin ouders en personeelsleden zitting hebben. De MR behartigt de belangen van team, ouders en leerlingen bij bestuur en directie. De schoolleiding heeft voor een aantal beleidszaken instemming en/of advies van de MR nodig. De MR die uit twee ouders en twee personeelsleden bestaat, heeft een regelement waarin de bevoegdheden zijn vastgesteld.
De MR bestaat uit:
                         Namens de ouders                                                               Namens het personeel  
                                                       
      Rob Musters               Dhr. van kol               Liesbeth de Rooij       

U kunt de MR ook mailen, mail naar mr@maremak.nl


Gemeenschappelijke Medezeggensschaps Raad (GMR)

Sinds 1996 functioneert binnen ons schoolbestuur, St. Christoffel, een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad, de GMR. Iedere school is met een ouder en een personeelslid in de GMR vertegenwoordigd.
De GMR behandelt onderwerpen die voor alle 8 scholen van het bestuur belangrijk zijn. De GMR heeft net zoals de MR een regelement waarin de bevoegdheden zijn vastgesteld.

Namens onze school zullen, vanuit de ouders .............. en vanuit het personeel Marloes van Loon, de belangen behartigen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben richting de GMR mag u deze via mail richten aan gmr@maremak.nl