Sociale vaardigheidstraining (SOVA)

De sociaal-emotionele ontwikkeling is de ontwikkeling van een eigen persoonlijkheid,  je ontwikkelt hierbij vaardigheden die gericht zijn op jezelf en de ander. Bij de sociaal-emotionele ontwikkeling hoort onder andere het ontwikkelen van emoties, het zelfbeeld en het temperament van het kind. De sociaal-emotionele ontwikkeling is te splitsen in de sociale en de emotionele ontwikkeling.

De sociale ontwikkeling omvat het krijgen van begrip voor andere mensen en het ontwikkelen van positief gedrag en vaardigheden ten opzichte van de medemens. Hierbij ontwikkelt het kind kennis van omgangsregels en relaties tussen mensen.
Bij de emotionele ontwikkeling gaat het erom dat het kind leert om de gevoelens van zichzelf en anderen te begrijpen en om daar goed mee om te gaan.
 
Wanneer we merken dat een kind behoefte heeft aan extra ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied kunnen we in kleine groepjes of individueel sociale vaardigheidstraining aanbieden.
Dit kan op twee manieren:
 • de psychofysieke training Rots en Water;
 • sociale vaardigheidstraining waarbij meer gewerkt wordt met gespreksvormen.
We vinden het erg belangrijk dat er extra aandacht gaat naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Daarom zetten we de Rots en Watertraining ook schoolbreed in. Dit doen we door middel van vijf Rots en Water themaweken waarin alle groepen de basisprincipes van Rots en Water leren.
Voor meer informatie over Rots en Water kunt u kijken bij 'De school: Rots en Water'.
 
Naast Rots en Water zijn er verschillende andere trainingen voor sociaal emotionele vorming:
 • faalangstreductietraining;
 • training sociale omgangsvormen;
 • omgaan met stopgedrag;
 • training invoelingsvermogen.
In deze trainingen wordt door middel van spelvormen, drama en gesprekstraining aandacht besteed aan:
 • zelfbeeld;
 • lichaamsbewustzijn;
 • zelfcontrole;
 • emoties;
 • probleemoplossend denken;
 • weerbaarheid.  
In de leerlingbesprekingen wordt er overlegd welke vorm van sociale emotionele vorming het beste bij de leerling kan worden ingezet om hem/haar te ondersteunen in zijn/haar sociaal emotionele vaardigheden.
Hiervoor wordt een handelingsplan opgesteld waarvan de ouders/verzorgers op de hoogte worden gesteld, waarna zij dit voor akkoord kunnen ondertekenen.
Kinderen krijgen maximaal 2 jaar ondersteuning.