Remedial Teaching

Bij sommige kinderen verloopt het leren binnen de groep niet zoals verwacht. Binnen het leerlingenoverleg kan er voor gekozen worden de hulp van de remedial teacher in te roepen.
De remedial teacher zal meestal eerst een onderzoek naar de precieze aard van het probleem doen. Daarna maakt de RT-er een handelingsplan, dat precies bij het kind past. Vervolgens komt het kind alleen of in kleine groepjes bij de remedial teacher om te werken aan zijn/haar specifieke leerproblemen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van specifieke methodes en technieken, die uitgaan van en gericht zijn op de problemen van het kind.
Het doel hierbij is, dat het kind na verloop van kortere of langere tijd weer normaal kan functioneren binnen de eigen groep.
We streven er naar om de expertise van de RT-er, met een maximum van twee jaar, zowel binnen als buiten de groep in te zetten om zo nog meer kinderen hulp te bieden die specifieke ondersteuning nodig hebben.