Onze visie
We vinden het belangrijk dat kinderen een goede tijd hebben op school en goed in hun vel zitten. Daarnaast streven we ernaar aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de kinderen, zodat ze zich optimaal ontwikkelen. Ofwel, dat we eruit halen wat er in zit.
De basis van leren is dat kinderen een gevoel van veiligheid ervaren. Daarom moet er een warm positief pedagogisch klimaat zijn met veel ruimte voor succeservaringen.
 
De kinderen op onze school
De kinderen van onze school verschillen onderling sterk. Ieder kind heeft specifieke
mogelijkheden maar ook beperkingen.
In algemene zin kenmerkt de doelgroep zich door een hulpvraag, die de mogelijkheden van de basisscholen te boven gaat, maar waarbij plaatsing op een vorm van speciaal onderwijs (clusterschool) niet noodzakelijk is. Naast leerproblemen komen steeds vaker beperkingen voor op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling en de taak/werkhouding.
Er zullen kinderen blijven waarbij wij geen passend arrangement kunnen bieden. In dat geval zal een clusterschool wellicht uitkomst kunnen bieden.
Kinderen kunnen onze school bezoeken nadat ze een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van Ondersteuningseenheid Boxtel hebben gekregen.
 
Werkwijze
Op onze school streven we naar kleine groepen. We werken bij verschillende vakken in niveaugroepen, soms binnen een groep en soms groepsoverstijgend.
We werken planmatig op grond van de onderwijsbehoeften. We werken vanuit en met een Ontwikkelingsperspectief (OPP); een plan waarin de verwachte resultaten die het kind kan behalen staan beschreven.